“Müleffak” hüküm vermek ve bununla amel etmek caiz midir?

SORU: “Müleffak” hüküm vermek ve bununla amel etmek caiz midir?

CEVAP:

Müleffak[1] hüküm, icmâ ile batıldır… Müleffak hükümden murad; iki mezhepten alınarak verilen hükmün sahih olup olmamasıdır. Meselâ; abdestli bir kimsenin bedeninden kan akar ve sonra da bir kadına dokunur, sonra o abdestle namaz kılarsa, bu namazın sıhhati (yani namazın sahih olduğuna hüküm vermek) Şafii ve Hanefi mezheplerinden “müleffak” yani karma bir hükümdür, böyle bir telfîk bâtıldır, namaz da sahih değildir… (İbn-i Âbidîn, Mukaddime)

 

[1] Müleffak: Terim olarak “müleffak”, belli bir mezhebin hükümlerine uymayıp, birkaç mezhebin hükümlerini karıştırarak mezheplerin hükümlerinden kolayına geleni yapmaktır…