İçine necis bir şey düşmesiyle su pis olur mu?

SORU: İçine bir şey düşmesiyle su pis olur mu?

CEVAP: 

Allah Teâlâ suyu temiz ve temizleyici halde yaratmıştır. Fakat az olsun veya çok olsun içine pislik düşmesiyle (su) pislenir. Çünkü Nebî (s.a.v), suyun necasetten muhafaza edilmesini emrederek şöyle buyurmuştur: “(Sizden) hiç biriniz akmayan durgun suya bevletmesin. Sonra ondan (su alıp) yıkanabilir.” (Buhârî, Vudû) (Yine) Nebî (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Biriniz uykusundan uyandığı zaman, elini üç defa yıkamadıkça (su) kabına daldırmasın. Çünkü o, elinin nerede gecelediğini idrak edemez.” (Müslim, Tahâret) O halde suya necaset düşerse bu (su) ile abdest almak veya gusletmek caiz olmaz… (Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî)