Şarap veya şarap haricindeki sarhoş edici maddelerin satılması caiz midir? Şarap veya şarap haricindeki sarhoş edici maddeler telef edilirse tazmin edilir mi?

SORU: Şarap veya şarap haricindeki sarhoş edici maddelerin satılması caiz midir? Şarap veya şarap haricindeki sarhoş edici maddeler telef edilirse tazmin edilir mi?

CEVAP:

İmam Âzam (rh.a)’e göre şarabın haricindeki sarhoş edici şeylerin satışı caizdir ve bunları telef eden öder/tazmin eder… İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (rh.aleyhima)’ya göre ise şaraptan başka diğer sarhoş edici şeylerin satışı caiz değildir ve bunları telef eden de ödemez/tazmin etmez… Şarabın satılması ittifakla caiz değildir ve şarabı döken ödemez. Zira Rasûlullah (s.a.v); “Şarabın içmesini haram kılan Zât-ı Âlâ onun satışını da haram kılmıştır” buyurmuştur… (Mültekâ/Mevkûfât)

(“İmam Âzam (rh.a)’e göre şarabın haricindeki sarhoş edici şeylerin satışı caizdir” sözünden sonra İbn-i Âbidîn’de devamla şöyle denilmiştir: “el-Gâye’de zikredilen hükme göre alış-veriş sıhhatli olsa dahi mekruhtur…)