Osmanlının, Selefîleri/Vehhâbîleri Kavalalı Mehmet Ali Paşaya havale etmesi, İstanbul’da Âli Suud’un idam edilmesi ve ilk Selefî/Vehhâbî devletinin son bulması…

SORU: Osmanlının, Selefîleri/Vehhâbîleri Kavalalı Mehmet Ali Paşaya havale etmesi, İstanbul’da Âli Suud’un idam edilmesi ve ilk Selefî/Vehhâbî devletinin son bulması…

CEVAP:

Vehhâbî devletinin kurulduğu sırada Osmanlı devletinin başında bulunan İkinci Mahmud, bu sıkıntıyı Mısır Valisi Mehmet Ali Paşaya havale emiştir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa da oğlu Tosun Paşa komutasında bir ordu göndererek Medine, Mekke ve Tâif’i Vehhâbî’lerin elinden kurtarmıştır. Daha sonra bizzat kendisi Abdülaziz b. Suud’un üzerine yürümüş ve İbn-i Suud dirense de aniden ölümüyle Vehhâbî’ler yenilgiye uğramışlardır. Nihayet Kavalalı’nın kumandanı İbrahim Paşa, 1818’de Abdülaziz’in yerine geçen oğlu Abdullah’ı çocukları ile birlikte esir ederek İstanbul’a göndermiş ve 17.12.1819’da asılarak idam edilmişlerdir. Böylece Vehhâbî’liğin ilk dönemi bitmiştir…