Mekke ve Medine’de, “Atalarınız şirk üzere öldüler” ve “Rasûlullah’a salât-ü selam etmeden ziyaret ediniz” hitabı…

SORU: Mekke ve Medine’de, “Atalarınız şirk üzere öldüler” ve “Rasûlullah’a salât-ü selam etmeden ziyaret ediniz” hitabı…

CEVAP:

Kerbelanın ardından hızını alamayan Abdülaziz b. Suud daha sonra Tâif, Mekke ve Medine’yi de 1806 yıllarında ele geçirir ve oraların halkına şöyle hitab eder: “Sizin dininiz bugün kemale erdi. İslam nimetiyle şereflenip Cenâb-ı Hakkı bugün kendinizden razı ve hoşnut kıldınız. Artık âbâ ve ecdadınızın batıl inanışlarına meyil ve rağbetten, onları rahmetle yâd edip anmaktan korkun ve kaçının. Zira ecdadınız/atalarınız tamamen şirk üzere öldüler. Peygamberin mezarı karşısında önceleri olduğu gibi durarak tazim için salât-u selam getirmek mezhebimizce gayr-i meşrudur. Bu nedenle peygamberin mezarının önünden geçenler bir şey okumadan geçip sadece ‘es-selamu alâ Muhammed’ diye selam vermelidirler.”

Böylece Vehhâbî devleti 1811 yılında, kuzeyde Halep’ten Hint okyanusuna, Basra körfezi ve Irak sınırına, doğuda ise Kızıldeniz’e kadar geniş bir toprak parçasında kurulmuş oldu.

(Okuyucularımıza bu hususta “Medine Müdafaası” isimli kitabı okumalarını da tavsiye ediyoruz.)