Süt Bankası nedir?

SORU: Süt Bankası nedir?

CEVAP:

 SÜT BANKASI

Bazı batı ülkelerinde, kadınlardan alınan sütlerin muhafaza edilip ihtiyaç sahibi bebeklere verilmesi maksadıyla Süt Bankası kurulmuş ve böyle bir uygulama başlatılmıştır.

Süt Bankasından maksat, kadınlardan alınan sütlerin, ihtiyacı olan bebeklere verilmek üzere uygun ortamda korunmasıdır. Başka dinlerde ve topluluklarda sütanne ve bazı yakınları ile onu emenin evlenmesinin haram olması hükmü bulunmadığı için böyle bir uygulamada sakınca görülmediğinden, bu sütler, ayrı ayrı verildiği gibi birbirine karıştırılarak da verilmekte, hangi kadının sütünün hangi çocuğa verildiği de bilinmemektedir. İslam’da ise -yukarıda görüldüğü üzere- süt emmeden kaynaklanan evlenme yasağı vardır.

Böyle bir bankanın kurulmasının İslam’a göre caiz olup olmadığı konusu ihtilaf konusu olmuştur. Bu bağlamda bazı fetva kurulları, bu işin aslında haram olmadığını, ancak Süt Bankası uygulamasının süt emme konusunda karışıklık meydana getireceğini, bunun da farkında olmadan İslam’ın yasak kıldığı süt akrabaları arasında evlenmelere yol açabileceği gibi gerekçelerle bu bankaları kurmanın caiz olmayacağına karar vermişlerdir.

Böyle bir bankanın kurulmasının İslam’a göre caiz olduğunu söyleyenler ise, her sene erken doğdukları için 6 bin bebeğin hayatını kaybettiğini, bu ve benzeri sebeplerden dolayı ölen bebeklerin hayatını kurtarma amacıyla ihtiyaç duyulması halinde Süt Bankasının belirli şartlar dâhilinde kurulabileceğini ve bunda da herhangi bir mahzurun olmadığını söylemişlerdir.

Süt Bankası hakkında iki görüş olup, birinci görüşe göre süt bankası caizdir, ikinci görüşe göre ise süt bankası caiz değildir…