İntihar edenin âhiretteki hali nasıl olacaktır?

SORU: İntihar edenin âhiretteki hali nasıl olacaktır?

CEVAP:

Buhârî’de zikredildiği üzere Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse o Cehennemlik olur. Orada ebedi olarak kendini dağdan atar… Kim zehir içerek intihar ederse Cehennem ateşinin içerisinde elinde zehir olduğu halde ebedi olarak ondan içer… Kim de kendisine demir saplayarak intihar ederse Cehennemde ebedi olarak o demiri karnına saplar…”

Ehl-i sünnet Ulemalarından bir kısmı; “İntiharın gerçek cezası, Cehennemde ebedi kalmaktır. Ancak Allah, Mü’minlerin ehl-i tevhid olmalarına binaen, kereminden onları Cehennemden çıkaracak, orada ebedi bırakmayacaktır…” demişlerdir…