Dövme yapmanın veya yaptırmanın hükmü nedir?

SORU: Dövme yapmanın veya yaptırmanın hükmü nedir?

CEVAP:

Süslenme, göz değmesi vs. maksatlarla dövme yapmak veya yaptırmak kadına da erkeğe de haramdır ve Rasûlullah (s.a.v)’in diliyle lânetlenmiş bir harekettir. Günahı büyüktür…

Dinimiz, insanın yaratılışından gelen fıtratı değiştirmeyi hedef alan müdahaleleri ve tasarrufları yasaklamıştır. Dövme de insanın tabii yaratılışını bozan bir müdahaledir. Dövme yaptırmak Allah’ın yarattığı fıtratı beğenmeyip değiştirmek manasını taşımaktadır…

Estetik cerrahiler ve fıtratı değiştirmeye yönelik müdahaleler de yaratılışı bozmak olduğundan -tedavi amaçlı olmadığı sürece- haramdır…

(İbn-i Âbidîn, Mültekâ/Mevkûfât, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı ve Cezîrî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı)