Kurban boğazlanırken nereler kesilmelidir?

SORU: Kurban boğazlanırken nereler kesilmelidir?

CEVAP:

Kurbanı boğazlama; 1- Nefes borusu 2- Yemek borusu 3-4 Bunların yanlarında (sağ ve sol tarafta) bulunan iki (şah) damarı kesmekle olur. Bu dördünden (herhangi) üçünün kesilmesi, İmam Âzam’a göre yeterlidir…

İmam Ebû Yusuf’a göre; 1- Nefes borusu 2- Yemek borusu 3- İki (şah) damardan da birini kesmek şarttır…

İmam Muhammed’e göre ise; bu dört organdan çoğunu kesmiş olmalıdır…

(İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Fetevây-i Hindiyye)