Kendisini ilim öğrenmeye ve öğretmeye veren kimselere zengin de olsalar zekât verilir mi?

SORU: Kendisini ilim öğrenmeye ve öğretmeye veren kimselere zekât verilir mi?

CEVAP:

Talebenin ve kendisi ilim öğrenmeye ve öğretmeye vermiş/adamış kimselerin zengin bile olsalar zekât almaları caizdir… İlimden murad, şer’î ilimdir… Bunlar çalışıp kazanç elde etmeyen kimselerdir… “Kendisini ilim öğrenmeye ve öğretmeye vermek” şartı ile murad, bundan başkası ile ilişkisi olmamasıdır…

Zekât almaları caizdir, zira insanın müstağni olamayacağı bazı şeylere ihtiyacı vardır. Şayet kendisinin bir kazancı olmadığı halde zekât alması da caiz olmazsa, elindekini harcar, muhtaç olarak kalır ve okumaktan ve okutmaktan kesilir. Böylece, dini üzerine alıp taşıyan kalmayacağından din zayıflar. Bu nedenle, ilim talebesine, çalışıp kazanç elde etmeye kudreti olsa bile, zekât vesaire malları isteme hususunda ruhsat verilmiştir…

Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre ise, çalışıp kazanç elde etmeye muktedir olmak fakirliğe manidir, dolayısıyla zekât ve sair şeyleri alması ve istemesi ona helal olmaz, ancak (keza bunlara göre de) şer’î ilimle meşgul olup da çalışıp kazanmayı terk eden müstesnadır. Bu kimsenin zekât vesaireyi alması ve istemesi caizdir… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)