Bir kimse, zekâtıyla, ölmüş bir kimsenin borcunu ödeyebilir mi?

SORU: Bir kimse, zekâtıyla, ölmüş bir kimsenin borcunu ödeyebilir mi?

CEVAP:

Bir kimsenin, zekâtıyla, ölmüş bir kimsenin borcunu ödemesi caiz olmaz, öderse zekâtını eda etmiş olmaz. Zira ölü, zekât malını temlik edemez/mülk edinemez… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)