Definede, Müslümanların parasıyla, gayr-i Müslimlerin parası karışık olarak bulunursa hükmü nedir?

SORU: Şayet bir memlekette hem Müslümanların bastığı paralar hem de ehl-i harb’in bastığı paralar tedavülde ise ve define olarak Müslümanların kullandıkları ehl-i harb’e ait bu paralardan bulunursa hükmü ne olur? Yahut Müslümanların parasıyla, gayr-i Müslimlerin parası karışık olarak bulunursa hükmü nedir?

CEVAP: 

a) Müslümanların da kullandığı ehl-i harb’e ait paralar define olarak çıkarılır ve bulunursa, bu paralar, yukarıda geçtiği üzere şüpheli olan kısma girer…

b) Müslümanların parasıyla, gayr-i Müslimlerin parası karışık olarak bulunursa, bunların hükmü, Müslümanların parası hükmünde yani lukata (buluntu mal) hükmündedir… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)